Min firmas blogg / Firmani blogi

Denna blogg tillhör fil.dr Eva Ahl-Waris. Jag grundade Tmi Eva Ahl år 2003 och har sedan dess varit verksam som näringsidkare inom humaniora. Vid sidan av detta har jag även innehaft andra arbetsuppdrag och stipendieperioder inom historiebranschen.
Tätä blogia pitää FT Eva Ahl-Waris. Perustin Tmi Eva Ahlin:in vuonna 2003 ja olen siitä lähtien toiminut ammatinharjoittajana humanistisella alalla. Tämän ohessa olen myös toiminut toisissa työtehtävissä ja apuarahatutkijana historian alalla.

söndag 18 februari 2018

Gott nytt Hundens år - Hyvää Koiran vuotta!


Mycket program erbjöds på Centralgatan i Helsingfors i anslutning till det kinesiska nyåret./Paljon ohjelmaa oli tarjolla Helsingin Keskuskadulla kiinalaiseen uuteen vuoteen liittyen. Foto/Kuva: EAW 2018.

Det kinesiska nyåret firades stort i Helsingfors centrum torsdag 15.2.2018: vi går över från tuppens år till den visa hundens. Vi fick beundra de 12 djuren i det kinesiska horoskopet som isskulpturer, njuta av god musik och andra uppvisningar samt bekanta oss med utbudet i de olika torgstånden - från mat till språkkurser. Firandet avslutades med ett fantastiskt fyrverkeri klockan 20:15. Evenemanget var uppenbart ett samarbete mellan Peking och Helsingfors - tack. Gott nytt år, lycka och välgång!

Kiinalaista uutta vuotta juhlittiin näyttävästi Helsingin keskustassa torstaina 15.2.2018: Kukon vuosi päättyi ja viisaan koiran vuosi alkoi. Saimme ihastella kiinalaisen horoskoopin 12 eläintä jääveistoksina, nauttia hyvästä musiikista ja muista esityksistä sekä tutustua eri kojujen tarjontaan ruoasta kielikursseihin. Juhlinta päättyi mahtavaan ilotulitukseen kello 20:15. Tilaisuus oli ilmeisesti yhteistyö Pekingin ja Helsingin välillä - kiitos. Hyvää uutta vuotta, onnea ja menestystä!


Lohikäärme osallistui tietenkin./Draken deltog, naturligtvis!


Jänikset Emil (2011) ja Eva (1975) ihastelivat jääveistoksia./Hararna Emil (2011) och Eva (1975) beundrade isskulpturerna.


Koiran vuosi on alkanut näyttävästi!/Hundens år har börjat med stil!

måndag 29 januari 2018

Educa 2018


Educa-mässan under veckoslutet var ingen besvikelse! Många intressanta utställare visade upp sig och berättade om sin verksamhet anknuten till utbildning och undervisning. / Viikonlopulla järjestetyt Educa-messut eivät tuottaneet pettymystä! Monta kiinnostavaa näytteilleasettajaa esittelivät toimintaansa koulutukseen ja opetukseen liittyen. Foto / Kuva: EAW 2018.

Årets Educa-mässa i Mässcentrum i Helsingfors var en succé! I jämförelse med resemässan förra veckoslutet fanns här verkligen något att se, lära sig, ta till sig och mässan fungerade dessutom utmärkt som en plattform för nätverkande: jag blev halvt rekryterad till två ställen redan. I den svenska Hörnan var det mest intressant givetvis SLS:s presentation av sitt (och Finska litteratursällskapets) undervisningsmaterial kring 1918 - tryckmaterialet på finska och svenska delades dessutom ut gratis! Imponerande - ett stort tack till er! Även andra utställare delade ut gratis undervisningsmaterial, såsom Missionssällskapet med sitt program för fredsfostran, som erbjöd sitt spel om olika religioner och förslag till uppgifter man kan göra med eleverna om flyktingskap med mera. Också på andra håll på mässan fick jag service på svenska, till exempel på Torget för mediefostran, där det informerades om hur man kan bruka media i undervisningen, bland annat filmer. Jag fick även inspiration att försöka vidareutbilda mig inom pedagogikens område. Tack för en fin och givande mässa!


SLS gjorde reklam för sitt (och SKS:s) utomordentliga undervisningsmaterial anknutet till inbördeskriget. / SLS mainosti omaa (ja SKS:n) erinomaista oppimateriaalia sisällissotaan liittyen.


Mediakasvatuksen torilla informoitiin median ja muun muassa elokuvien käytöstä opetuksessa. / På Torget för mediefostran informerades om media och bland anna om bruk av filmer i undervisningen.

Vuoden Educa-messut Helsingin messukeskuksessa olivat menestys! Suhteessa matkamessuihin viime viikonloppuna Educa:lla oli todellakin jotain mitä nähdä, oppia, omaksua ja lisäksi messut toimivat erinomaisesti verkostoitumisen tilana: minut lähes rekrytoitiin kahteen paikkaan jo tässä vaiheessa. Ruotsinkielisten Kulmassa (Hörnan) oli luonnollisesti kiinnostavinta kuulla SLS:n (yhteistyössä SKS:n kanssa) 1918-vuoteen liittyvästä opetuspaketista, joka on painettu sekä suomeksi että ruotsiksi - ja painettu materiaali jaettiin lisäksi ilmaiseksi! Vaikuttavaa - suuri kiitos teille SLS ja SKS tästä materiaalista! Myös muut näytteilleasettajat jakoivat ilmaista oppimateriaalia, muun muassa Lähetysseura, jolla oli rauhankasvatusmateriaalia ja muun muassa tarjolla peli eri uskonnoista sekä materiaalia, mitä voi käydä läpi oppilaiden kanssa pakolaisuuteen liittyen, ynnä muuta. Myös muualla messuilla sain ruotsinkielistä palvelua, esimerkiksi Medikasvatuksen torilla, jossa informoitiin siitä, miten voi käyttää mediaa opetuksessa, muun muassa elokuvia. Sain myös inspiraatiota yrittää jatko-kouluttaa itseäni kasvatuksen saralla. Kiitos hienoista messuista!


Turkulaiset markkinoivat itseään näyttävästi historiaa käyttäen. / Åboborna marknadsförde sig stiligt med historiebruk.

fredag 26 januari 2018

Bokutgivning - kirjanjulkistaminen x 2!


Vackra Åbo bjöd på sol och två nya opus! / Kaunis Turku tarjosi aurinkoa ja kaksi uutta opusta! Foto/Kuva: EAW 2018.

Igår utgav Birgittasystrarnas vänner ry. två nya birgittinska böcker: översättningen till svenska av Kirsti Elliläs verk Heliga Birgittas arvingar (orig. Pyhän Birgitan perilliset) samt översättningen av Birgitta Klockars doktorsavhandling från 1960, Turun piispa Hemming (orig. Biskop Hemming av Åbo). Översättningen av Elilläs verk till svenska förverkligades av Sara Torvalds och översättningen till finska av Klockars verk av mig i samråd med fil.dr Rose-Marie Peake. Böckerna är finansierade av stipendier och säljs av föreningen samt Birgittasystrarna i Åbo för välgörande ändamål.


Relikvariet av trä i Åbo domkyrka dateras till omkring år 1500. Det är möjligen Hemmings relikvarium. / Turun tuomiokirkon relikvario ajoitetaan noin vuoteen 1500. Kyseessä on kenties Hemmingin relikvario.


Två nya böcker: Kirsti Elliläs Heliga Birgittas arvingar och Birgit Klockars Turun piispa Hemming. / Kaksi uutta teosta: Kirsti Ellilän Heliga Birgittas arvingar sekä Birgit Klockarsin Turun piispa Hemming.


Birgittalaisisarten ystävät ry:n puheenjohtaja Leena Casagrande (vas.) avasi tilaisuuden, jonka jälkeen esittelin Klockarsin teoksen. Tämän jälkeen puhuivat Sara Torvalds ja Kirsti Ellillä (oik.). / Birgittasystrarnas vänner ry:s ordförande Leena Casagrande (t.v.) öppnade tillställningen, varefter jag berättade om Klockars opus och Sara Torvalds samt Kirsti Ellillä (t.h.) berättade om sin bok.

Eilen Birgittalaissisarten ystävät ry. julkisti kaksi uutta birgittalaista kirjaa: Kirsti Ellillän teoksen käännös ruotsiksi, Heliga Birgittas arvingar (alkup. Pyhän Birgitan perilliset) sekä Birgit Klockarsin väitöskirjan vuodelta 1960 käännös suomeksi, Turun piispa Hemming (alkup. Biskop Hemming av Åbo). Ellillän teoksen on kääntänyt Sara Torvalds jag Klockarsin teoksen käänsin minä yhteistyössä FT Rose-Marie Peakin kanssa. Kirjoja rahoitettiin apurahoin ja niitä myyvät yhdistys sekä Turun Birgittalaissisaret. Varat menevät hyväntekeväisyyteen.


Saimme maistaa Piispa Hemmingin piirasta, jonka reseptin on kehittänyt Juho Kytäjä. / Vi fick smaka på Biskop Hemmings paj, vars recept utvecklats av Juho Kytäjä.

Kirjoista voit lukea enemmän Turun Sanomista sunnuntaina 28.1.2018./Du kan läsa mer om böckerna i Turun Sanomat söndag 28.1.2018.

fredag 19 januari 2018

Matka:lla - På resemässän 2018


Skärgårdens lyckade avdelning på resemässan bjöd på olika saker, men utnyttjade inte särskilt mycket sin historia. Nådendals avdelning hade naturligtvis slagit upp sitt muminhus (till vänster). / Saariston onnistunut osasto matkamessuilla tarjosi erilaisia asioita, mutta historiaa ei käytetty kovinkaan paljoa. Naantalin osastolla oli tietenkin mukanaan muumitalo (vas.). Foto / kuva: EAW 2018.

Årets resemässa i Mässcentrum i Helsingfors bjöd på "less is more". Det sägs att recessionen är över, men de utländska resemålens avdelningar verkade vara färre till antalet än ifjol och likaså tämligen avskalade, bleka och enkla. Mest presenterades färger och ljus och ljud per digitala screener. Ingenstans såg jag växter och interiörer som förr, förutom en liten fontän i Spaniens avdelning. Ok: vi lockar kunder och samarbetspartners på annat vis numera?


Eurajoki marknadsförde hembygden med historiska dräkter. / Eurajoki markkinoi kotiseutuaan historiallisin asuin.

Finlands avdelningar var jämförelsevis livfulla. Men här saknades långt en historisk dimension - främst brukades historia på några avdelningar, där personalen var klädda i historiska dräkter. I Tavastlands avdelning marknadsförde man dock en del historiska turer och historia, t. ex. medeltidsdagarna. I Nådendals och Tammerfors avdelningar skymtade mumin: som husmodell och som dekorationer. Summa summarum: avskalat på resemässan 2018.


Hämeen osasto markkinoi historiaansa. Timo Lampinen kertoi mm. retkistä ja keskiaikapäivistä. / Tavastlands avdelning marknadsförde sin historia. Timo Lampinen berättade om bland annat resor och medeltidsdagarna.

Vuoden matkamessut Helsingin messukeskuksessa tarjosivat tänä vuonna "less is more" -näkökulman. Sanotaan, että lama on ohi, mutta ulkomaalaisten kohteiden osastoja vaikutti olevan entistä vähemmän verrattuna viime vuoteen ja osastot olivat melko pelkistettyjä. Värejä, valoa ja ääniä tarjottiin lähinnä digitaalisten näyttöjen välityksellä. En nähnyt interiöörejä kukka-asetelmineen kuten ennen, Espanjan osaston pientä suihkulähdettä lukuunottamatta. Ok: asiakkaita ja yhteistyökumppaneita haalitaan nykyään eri tavoin?

Suomen osastot olivat suhteessa melko elävät. Mutta jäin kaipaamaan historiallista dimensiota - historiaa hyödynnettiin vain muutamissa osastoissa, joissa henkilökunta oli puettu historiallisiin asuihin. Hämeen osastossa markkinoitiin kuitenkin historiallisia retkiä ja historiaa, esim. Keskiaikapäiviä. Naantalin ja Tampereen osastoissa muumit olivat läsnä: talomallina sekä koristeina. Loppujen lopuksi voin todeta matkamessujen 2018 tunnelman olleen kovin pelkistetty vuonna 2018.


Kajaanikin toi historiaansa esille värikkäin asuin. / Kajanaland framhävde också sin historia med kulörta dräkter.

torsdag 21 december 2017

God jul - Hyvää joulua - Season's Greetings!

God jul och gott nytt år 2018 önskar Tmi Eva Ahl! Tack till alla samarbetspartners under det gångna året 2017!

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2018 toivottaa Tmi Eva Ahl! Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille kuluneen vuoden 2017 aikana!

Season's Grettings and Happy New Year 2018!

tisdag 12 december 2017

1700-talsjul på Arbis - 1700-luvun joulu Arbiksella


En bordsgran och frukter hörde till en välbärgad familjs jul på 1700-talet. / Pöytäkuusi ja hedelmät kuuluivat varakkaan perheen jouluun 1700-luvulla. (Suomeksi, skrollaa alemmas!) Foto/kuva: EAW.

1700-talstemat fortsätter. På årets julvaka på Arbis arrangerade konsthistorikern Catarina Welin och undertecknad en verkstad på handlade om hur man firade jul på 1700-talet. Catarina hade med sig en bordsgran, som vi dekorerade med ätbara kringlor etc., och ett vackert tennfat med frukter. Eftersom vi inte kunde pyssla riktiga kringlor, fick besökarna istället göra lerkringlor att pynta granen med. Besökarna fick även lära sig att vika granservetter och hovsnibbar, som faktiskt härstammar från 1700-talet. Vi gjorde även kryddpåsar med olika kryddor som en 1700-talsmänniska kunde ha tänkas förälskat sig i, såsom kryddpeppar, kanel, ingefära, nejlika, anis, lavendel etc. Samtidigt som det pysslades berättade vi om hur man firade jul på 1700-talet och hur världens då blev mindre - och mer tillgänglig: kryddorna ankom till Ost-indiska kompaniets kontor i Göteborg och då borgerskapet blev mer välbärgat fanns det fler som ville konsumera dessa läckerheter från när och fjärran. Vår verkstad lockade drygt 80 personer.


Vi vek granservetter och hovsnibbar. / Taitoimme kuusiserviettejä ja hoviserviettejä.


Mausteet läheltä ja kaukaa kiehtoivat 1700-luvulla. / Kryddor från när och fjärran fascinerade på 1700-talet.

1700-luvun teema jatkuu. Arbiksen tämän vuoden joulupajassa järjestin yhdessä taidehistorioitsija Catarina Welinin kanssa työpajan, joka käsitteli joulunviettoa 1700-luvulla. Catarinalla oli mukanaan pöytäkuusi, jonka koristimme syötävillä rinkeleillä yms., sekä kaunis tinavati hedelmineen. Emme voineet valmistaa oikeita rinkeleitä, mutta vierailijat saivat tehdä savirinkeleitä kuusenkoristeiksi. Kävijät saivat myös oppia taittamaan kuusiserviettejä ja hoviserviettejä, jotka todellakin ovat 1700-luvulta. Teimme myös maustepusseja erilaisine mausteineen, joihin 1700-luvun ihminen olisi voinut rakastua. Mukaan laitoimme maustepippuria, kanelia, inkivääriä, nejlikkaa, anista, laventelia yms. Samalla kun puuhasimme, kerroimme 1700-luvun joulunvietosta ja siitä, miten maailma pieneni - ja siitä tuli osallistavampi: mausteet tulivat Itä-intian kauppakomppanian Göteborgin konttoriin ja koska porvaristo vaurastui, näille herkuille oli entistä enemmän kysyntää. Pajaamme osallistui runsaat 80 henkeä.


Valmiit maustepuussit voivat toimia kuusenkoristeena (etenkin muovikuusen) tai muuten vaan suoda hyvää tuoksua jouluun. / De färdiga kryddpåsarna kan man pynta granen med (särskilt plastgranen) eller annars bara låta sprida god doft till jul.

torsdag 9 november 2017

Middag på Bellmans tid - illallinen Bellmanin aikaan


Räkaladåb med kräftstjärtar, en av våra rätter som kunde ha serverats på 1700-talet. / Katkarapualadoobi ravunpyrstöillä - eräs ruokalaji, jota olisi voitu tarjoilla 1700-luvulla (suomeksi, sckrollaa alemmas).

Igår var det dags för så kallat wallraff - att uppleva historien genom sina sinnen som smak, syn och hörsel. Bellmansällskapet i Finland arrangerade i samråd med Wacchio Ården av Nylands Nation en 1700-talsmiddag i Bellmans anda. Ett trettiotal glada gäster fick uppleva matkultur från igår - brännvinsbord med smörskulptur, bröd och ostar, sött och salt i salig blandning, tre dukningar av små rätter. Cajsa Wargs kokbok och Nordiska museets utställning om dukade bord agerade inspirationskällor för oss. Här nedan kommer några exempel på vad vi tillredde. Kvällen förgylldes av konsthistoriker Catarina Welins föredrag om etikett och matkultur på 1700-talet samt trubaduren Pentti Hildéns fantastiska Bellmantolkningar. Vi sjöng även friskt Bellmans sånger och epistlar som bordsvisor under den stämningsfulla kvällens lopp.


Räkaladåben gjordes kvällen innan i en form som liknar sådana, som man hade förr. Aladåben gjordes på buljongbotten på lök och morot, kryddpeppar, salt och några matskedar äppelvinäger. Jag tillade 20 gelatinblad för två former. Dekoren gjordes i lager: kokade ägg, dill, kräftstjärtar och räkor. / Katkarapualadoobi valmistui edellisenä iltana muottiin, joka muistutti sellaisia, joita käytettiin ennen vanhaan. Aladoobi tehdään leimeen, joka keitetään sipuleilla ja porkkanoilla ja maustepippureilla, suolalla sekä tilkalla omenaviinietikkaa. Lisäsin 20 liivatelehteä kahta muottia varten. Koristelu kerroksissa: keitettyjä munia, tilliä, ravunpyrstöjä ja katkarapuja.


Brännvinsbordet gjorde väntan på rätterna kortare: salami, sillar, lagrade ostar och olika typ av mörkt och ljust bröd samt tre olika kryddade snapsar gjorde succé. / Viinapöytä lyhensi ruokien odotusta: salami, eri sillit, juustot ja erilaiset vaaleat ja tummat leivät olivat maukkaita.

Ifall ni vill delta i dylika evenemang, välkomna med i Bellmansällskapets verksamhet! Ta kontakt: info@bellman.fi


Keitetty kinkku sokerikuorella koristettiin tulppaaneinen (elintarvikevärein). Olisi pitänyt odottaa hieman kauemmin ja antaa kinkun jäähtyä hieman enemmän, jotta olisi saatu kauniimpi lopputulos. Mutta kaikkea pitää kokeilla ainakin kerran. / Den kokade skinkans sockerskal dekorerades med tulpaner (med livsmedelsfärg). Jag borde ha väntat en liten stund till och låtit skinkan svalna litet mer för att få en vackrare slutprodukt. Men allt kan man ju pröva en gång.

Eilen oli aika kokea historia maistaen, nähden ja kuullen. Suomen Bellman-seura (Bellmansällskapet i Finland) järjesti yhdessä Wacchio Ården av Nylands Nationin kanssa 1700-luvun illallisen Bellmanin henkeen. Yli kolmekymmentä iloista vierasta sai maistaa menneisyyttä - viinapöytää voiveistoksineen, leipineen ja juustoineen, makeaa ja suolaista sekaisin, kolme kattausta pienin aterioin. Cajsa Wargin keittokirja ja Nordiska museetin katettuja pöytiä esittävä näyttely olivat inspiraation lähteinä. Alla näet esimerkkejä siitä, mitä me valmistimme. Iltaa kruunasi taidehistorioitsija Catarina Welinin esitelmä etiketistä ja ruokakulttuurista 1700-luvulla sekä trubaduuri Pentti Hildénin fantastiset Bellman-tulkinnat. Lauloimme myös reippaasti Bellmanin lauluja ja episteleitä pöydässä tunnelmallisesta illasta nauttien.


Mantelikakku tarjoiltiin keitettyjen aprikoosien kera. Kastikkeessa oli siirappia, nejlikkaa, kermaa, muskottia ja monia muita mausteita. / Mandelkakan serverades med kokade aprikosen. I såsen fanns sirap, nejlikor, grädde, muskot och andra kryddor.


Pentti Hildén viihdyttää yleisöä. / Pentti Hildén roar publiken.

Mikäli haluatte osallistua vastaaviin tilaisuuksiin - liittykää yhdistykseemme! Ota yhteyttä: info@bellman.fi